Predsednik

Predsednik: Miha Kočar, dr. dent. med.

Študij na Medicinski fakulteti, smer dentalna medicina je  končal 1999. Po opravljenem strokovnem izpitu 2001 se  je zaposlil na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo v Ljubljani kot klinični zobozdravnik. Za nazivnega asistenta iz  maksilofacialne in oralne kirurgije na Medicinski fakulteti v Ljubljani je bil prvič imenovan 2004 in bil leta 2007 izvoljen za rednega asistenta. Specialistični izpit iz maksilofacialne kirurgije je opravil 2009. Trenutno je zaposlen kot specialist na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo, UKC Ljubljana in kot asistent na katedri za maksilofacialno in oralno kirurgijo, Medicinske fakultete v Ljubljani, kjer opravlja pedagoško delo.  Predava na strokovnih seminarjih in objavlja v strokovni literaturi tako v domovini kot tujini. Je član Evropskega združenja za kraniomaksilofacialno kirurgijo in deluje kot blagajnik v Združenju za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije.